Garantie

Shure Incorporated (Shure) garandeert dat eventuele gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten in haar producten gedurende twee jaar na de datum van aankoop op kosten van Shure worden hersteld of dat het product in zijn geheel wordt vervangen, dit ter beoordeling van Shure.

Deze garantie gaat in op de dag van aankoop zoals vermeldt op het aankoopbewijs.

Voor het retourneren van defecte producten zie Reparatie & Onderdelen

NL Technische Dienst

Shure Distribution Benelux B.V.

Nederland

Telefoon: 0345-638888

Fax: 0345-638889